προσπαραπεφύκασι

προσπαραπεφύκασι
προσπαραπεφύκᾱσι , πρός , παρά-φύζω
perf ind act 3rd pl
προσπαραπεφύ̱κᾱσι , πρόσ-παραφύομαι
perf ind act 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”